Dini Filmler
 

Kaynak: http://www.muslumangenc.com
 

 
İSKİLİPLİ ATIF HOCA

Yönetmen Mesut Uçakan
Oyuncular Yılmaz Zafer, Haluk Kurtoğlu, Gülay Pınarbaşı
Adlî bir skandalla idam edilen İskilipli Âtıf Hoca (Haluk KURTOĞLU), 1926 yılında İstiklâl mahkemelerinin idam ettiği, sürdüğü ya da hapsettiği binlerce mazlumun sembolü olarak genç bir avukatın gündemine girer. Konuşulmasına dahi izin verilmeyen, yakın tarihin bu şehidinin haklarını arayan genç hukuk savaşçısı Avukat Ferit (Yılmaz ZAFER), arayışıyla kendi memnun olmadığı hayatından hakikat arayışına bir yol bulacaktır.
“Kelebekler Sonsuza Uçar) yakın tarihin günümüze izdüşümlerini çarpıcı bir senaryo ile canlandırıyor.

 
Yönetmen: F. Silahşur
Oyuncular: Jafar Dahkan, J. Solani, Mahtab Querameti, Reha İranmash
Sen, hikâyeleri kitâbelere geçen mağara ehlinin başından geçenleri en merâka değer, en gizemli âyetlerimizden biri olarak görüyorsun, öyle mi? (Kehf / 9)
Onlar Rabblerine imân etmiş ve Allah’ın da hidâyetlerini artırdığı gençlerdi. Bunun gereğini imanlarını zâlim hükümdar karşısında haykırarak yerine getirdiler. Allah da onları zâlimlerin elinden kurtararak kıyamete kadar anılacak bir mûcize yaptı. 300 yılı aşkın süre ile bir mağarada uyuyan bu mü’min gençler, uyandıklarında biri kendilerine, diğeri de âit olmadıkları bu zamanda yaşayan 8. kuşak torunları düzeyindeki bu insanlara olmak üzere iki büyük dersle karşı karşıya olduklarını fark edeceklerdi…
Bu büyük mûcizeyi, Kur’ân-ı Kerîm’de anlatıldığı şekli ve tüm dramatik öğeleri ile üstün sanatsal nitelikte işleyen “Ashâb-ı Kehf” dizi filmi hayatın anlamına dâir derin dersler sunuyor.

SÜRGÜN
http://www.egitimurunleri.net/b_urunler/2889215350.jpg

AHMET BEDEVİ

Yönetmen: İsmail Güneş
Senaryo: Ömer Lütfi Mete
Çevresinde sevilen biri olan Ahmed Bedevi Hazretleri yüzünü devamlı örtmekte ve tüm ısrarlara rağmen kimseye göstermemektedir. Bu nedenle konuyu merak eden halk arasında çeşitli söylentiler çıkar. Bu günlerde o beldeye bir papaz gelir. Aynı zamanda yapılacak haçlı seferi için istihbarat toplama ve zemin hazırlama göreviyle yükümlü bir ajan olan bu papaz, insanları çevresinde toplayarak onlara hristiyanlık propagandası yapmaktadır. Civarda yaşayan alimlerin papaza gerekli cevabı vermemesi halkı endişeye sevk eder. Fakat Ahmet Bedevi Hz. gelişmeleri takip etmektedir. Uygun bir zaman ve zeminde papazın sahtekarlığını herkese gösteren Ahmed Bedevi Hz. insanların hayranlığını kazanır. Bu olaydan sonra, öğrencisi Ahmed Bedevi Hz.'nin yüzünü göstermesi için çok ısrar eder. Bunun üzerine Ahmed Bedevi Hz. o talebeye şöyle cevap verir : "Bizim yüzümüzü görmenin bedeli bir candır".

ABDÜLKADİR GEYLANİ HZ.

Yönetmen: Yıldırım Yanılmaz
Senaryo: Mehmet Mert
1077-1116 seneleri arasında yaşayan "Abdülkadir Geylani Hz." maddi manevi ilimlerde ismi saygıyla anılan büyük bir alimdir. İnsanlar akın akın onun sohbetlerine koşmakta, Yahudi ve Hıristiyanlar onun vasıtasıyla gruplar halinde Müslüman olmaktadır. Tabi bu gelişmeleri çekemeyenler de boş durmazlar.

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ HZ.

Yönetmen-Senaryo: Hüseyin Aydemir
Kanundan kaçan biri, fırtınalı bir havada sahil kasabasına gelir. Orada kendisini karşı sahile geçirecek bir kayıkçı aramaya başlar. Fırtınalı olduğu için kimse kabul etmez. Sonunda ihtiyar bir balıkçı, genci karşıya geçirmeyi kabul eder. Beraber denize açılırlar. Fırtınaya rağmen onların kürek çektikleri yol sütlimandır. Yolcu, fırtına ortasındaki bu duruma çok şaşırır ve inanmak istemez. Bunun üzerine ihtiyar kayıkçı, yolcuya ilk önceleri Bursa Kadısı iken Allah'ın sevdiği kullardan olmak için makamını ve bütün mal varlığını terkeden Aziz Mahmud Hüdai Hazretlerinin ibret dolu hayatlarını anlatmaya başlar.
BEHLÜL DANA HZ.

Yönetmen: Yücel Uçanoğlu
Senaryo: İrfan Söyler
"Behlül-i Dana Hz." nüktedan, hazır cevap, dünya malına tamah etmeyen meczup bir zattır. Kardeşi olduğu da rivayet edilen Harun Reşit'e kendine has uslubuyla nasihatlar etmektedir. Halkın sevgisini kazanan Behlül-i Dana Hz. iftiraya uğrar. İdam edilmek üzeredir. Ama son anda bir gelişme olur.

HACI BAYRAM-I VELİ HZ.

Yönetmen-Senaryo: Hüseyin Aydemir
Savaşlardan yeni yeni toparlanan Ankara'ya, Hacı Bayram gelir. İnsanlara ümit aşılamaya başlar. Büyük alim olan Akşemseddin ona tabi olur. Hacı Bayram-ı Veli, 2. Murad ile birlikte Osmanlı'yı zirveye taşırlar.

HABİL İLE KABİL
http://www.ahsengift.com/images/habil%20ve%20kabil.jpg

HZ. EBU BEKİR HAYATI
tam ekran için tıklayınız

Kudüs'ün kurtarılmasında tarihe geçen rolü ile tüm müslümanların gönlünde taht kuran Selahaddin Eyyubi, inananların ümidi idi.
Kudüs'ün Fethi ile yeni bir devri başlatan Selahaddin Eyyubi, tüm dünyanın kabul ettiği büyük kumandanlığının yanı sıra birçok muhteşem yönü ile de tarihte iz bıraktı.


Yönetmen: Ahmet Apak
Senaryo: Mehmet Uyar
Bağdat'ta yaşayan ve geçimini at hırsızlığı ile sağlayan Affan'ın kızı hiç konuşmaz ve annesinin pişirdiği yemekleri yemez, kendi yemeğini kendi pişirir. Fakat kızın böyle davranmasının sebebleri vardır. Affan birgün arkadaşları ile eğlenirken beyaz elbiseli silüetler görünce şok olur. Onları yakalamaya çalışır fakat başaramaz. Affan yine bir gece at çalmak için Sırrı Sekati Hz.lerinin evinin ahırına girer. Ancak onu orada, hiç umulmadık olaylar beklemektedir.Yönetmen-Senaryo: Hüseyin Aydemir
Aydın, kumara düşkün ve serseri ruhlu bir gençtir. Yüklü miktarda kumar borcu vardır. Alacaklılar onu ölümle tehdit eder. Aydın, borcundan kurtulmak. için ata yadigarı hat tablolarını ve çok kıymetli bir kitabı annesinden zorla alarak satmak ister. İşte bu sırada garip bir antikacı ile karşılaşır. Antikacı kitabın bir definenin yerini anlattığını söyler. Birlikte bu defineyi aramaya çıkarlar. Antikacı, karanlık ve dipsiz bir mağarada bir define sevdalısı Aydın'a Mehmet Emin Tokai Hz.'nin ibret dolu hayatını anlatmaya başlar.

Yönetmen İsmail Güneş
Oyuncular Bulut Aras, Muzaffer Çetinyılmaz, Gül Kurtaran, Haluk Kurtoğlu
Kapıcı Musa (Muzaffer ÇETİNYILMAZ) güvenilirliği ve çalışkanlığı ile tanınmış biridir. Öğrendiği bir hadisle hayatı değişir. Komşusu açken tok uyumamak için uğraşır. Aşırı duyarlılığını anlatamayınca apartman sâkinlerinin şikâyetiyle yönetici Abdi beyden (Nurettin ÖZEL) hakâret görür ve sokağa atılır. Üstelik düştüğü yoksullukla büyük kızı ölür, yuvası yıkılır. Fakat sıkıntıların yıldıramadığı Musa kendisi için hazırlanan mânevi mevkî ve lezzetlere yaklaşmıştır. Onu anlamayanlar ise onun yardımına muhtaçtırlar artık.
"Beşinci Boyut" 14 asır öncesinden gelen buyrukla paylaşılan bir tas çorbanın ve can pazarlarına sürülen canların hikâyesidir
 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
  Bugün 1 ziyaretçi (37 klik) kişi burdaydı!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol